TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Results: 60mH

Women

Time: 17:49

Final

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
1493Cho yan SHING12.05.01HKG8.32
25109Yulia BASHMANOVA04.02.95UKR8.47
3334Anna DUBINA11.09.00PVL8.75
4723Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG8.96
5639Kristina YERMOLA07.02.05PVL9.12
6266Nadezhda BOGDANOVA22.04.94MNG9.27
7879Tatyana NO15.06.04AKM9.72
124Darya STUPAKOVA15.12.04KRGDNS

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Women

Final

Final protocol: 60mH
Time: 17:49

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
1493Cho yan SHING12.05.01HKG8.32
25109Yulia BASHMANOVA04.02.95UKR8.47
3334Anna DUBINA11.09.00PVL8.75
4723Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG8.96
5639Kristina YERMOLA07.02.05PVL9.12
6266Nadezhda BOGDANOVA22.04.94MNG9.27
7879Tatyana NO15.06.04AKM9.72
124Darya STUPAKOVA15.12.04KRGDNS