TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Results: Long Jump

Women

Time: 16:50

Final

Back

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultResultFinal
123456
095Nga yan YUE17.01.98HKG5.985.98X5.92XXX
099Sabina BATATZHIEVA22.03.02KGZ5.404.875.115.385.285.40X
0114Dilyara KHAIBULLINA20.05.05ABY5.31XX5.075.285.295.31
040Diana GEINTS14.11.99PVL5.38X5.145.295.385.385.35
26Darya RYNDA18.11.06KRGDNS
081Anastasiya KONONOVICH11.06.05AKM5.725.305.72X4.93X5.59
080Mariya SHIPACHEVA22.02.06AKM5.335.045.135.11X5.245.33
027Elizaveta FEDORUK04.08.04KRG5.585.585.385.335.565.465.46

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Women

Final

Final protocol: Long Jump
Time: 16:50

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultResultFinal
123456
095Nga yan YUE17.01.98HKG5.985.98X5.92XXX
099Sabina BATATZHIEVA22.03.02KGZ5.404.875.115.385.285.40X
0114Dilyara KHAIBULLINA20.05.05ABY5.31XX5.075.285.295.31
040Diana GEINTS14.11.99PVL5.38X5.145.295.385.385.35
26Darya RYNDA18.11.06KRGDNS
081Anastasiya KONONOVICH11.06.05AKM5.725.305.72X4.93X5.59
080Mariya SHIPACHEVA22.02.06AKM5.335.045.135.11X5.245.33
027Elizaveta FEDORUK04.08.04KRG5.585.585.385.335.565.465.46