TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Results: 800m

Men

Time: 17:41

Final

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
115Duman GABDYGALIYEV12.06.97KRG1:55.20
2648Dmitriy ZAVATSKIY08.05.00SKO1:57.37
34103Igor KHRUNIN28.06.02VKO1:58.14
4849Alexandr BEKTASOV15.12.04SKO1:59.09
5259Alimzhan BALTABEK25.07.97SHMK2:00.62
61056Asylkhan MAKYSH11.02.06AST2:04.53
7968Sergey KREISMAN20.02.02KST2:04.83
85110Niyattulla AIBOL22.02.06ULT2:05.28
9369Nikita VRANCHAN02.03.06KST2:06.57
10760Aktilek SERIKULY06.10.02AST2:18.51

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Men

Final

Final protocol: 800m
Time: 17:41

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
115Duman GABDYGALIYEV12.06.97KRG1:55.20
2648Dmitriy ZAVATSKIY08.05.00SKO1:57.37
34103Igor KHRUNIN28.06.02VKO1:58.14
4849Alexandr BEKTASOV15.12.04SKO1:59.09
5259Alimzhan BALTABEK25.07.97SHMK2:00.62
61056Asylkhan MAKYSH11.02.06AST2:04.53
7968Sergey KREISMAN20.02.02KST2:04.83
85110Niyattulla AIBOL22.02.06ULT2:05.28
9369Nikita VRANCHAN02.03.06KST2:06.57
10760Aktilek SERIKULY06.10.02AST2:18.51