Astana Meeting
23.01 - 23.01, 1 days
Astana

Results: 400m

Men

Time: 11:14

Round 1

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
15Mikhail LITVIN05.01.96SKO49.26
26Andrey SOKOLOV21.01.95VKO49.32
34Vyacheslav ZEMS02.05.98KRG49.34
43Maxim MIRONOV18.11.03PVL52.14
Heat 2
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
15Alexander RUSSO26.07.94BRA48.50
26Dmitriy KOBLOV30.11.92SHMK49.83
34Artem DOBROSMYSLOV05.05.00PVL50.34
43Madi TOKENOV05.06.05ABY51.59
52Sanzar ABYLBEK29.04.05ULT54.82

Astana Meeting

23.01 - 23.01, 1 days
Astana

Men

Round 1

Final protocol: 400m
Time: 11:14

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
15Mikhail LITVIN05.01.96SKO49.26
26Andrey SOKOLOV21.01.95VKO49.32
34Vyacheslav ZEMS02.05.98KRG49.34
43Maxim MIRONOV18.11.03PVL52.14
Heat 2
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
15Alexander RUSSO26.07.94BRA48.50
26Dmitriy KOBLOV30.11.92SHMK49.83
34Artem DOBROSMYSLOV05.05.00PVL50.34
43Madi TOKENOV05.06.05ABY51.59
52Sanzar ABYLBEK29.04.05ULT54.82