XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Results: Discus Throw

Men

Time: 19:00

Final

Back

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultResultFinal
123456
1104Temuri ABULASHVILI09.06.98GEO59.0956.5159.09XX55.26X
2166Yevgeniy MILOVATSKIY23.03.94MNG54.40X52.20X54.4054.3754.33
321Rashidbek SODIQOV13.08.01UZB54.00X53.00XX49.4254.00
4113Yevgeniy LABUTOV17.11.85MNG52.92X51.56XX52.4452.92
5149Alexandr MAMONTOV19.06.99ALM52.52X49.6152.5251.7450.3049.07
6151Yegor POLENOV31.10.85ALM44.9043.3044.90X44.0444.2142.63
7150Konstantin VAZHNIN26.07.86ALM39.05X38.17X38.70X39.05
8173Tokhtar MYRZAGAZIEV23.08.04KZL28.6028.60XXXXX
74Suttisak SINGKHON05.10.96THADNS
120Daniil PLOTNIKOV14.02.01KRGDNS

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Final

Final protocol: Discus Throw
Time: 19:00

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultResultFinal
123456
1104Temuri ABULASHVILI09.06.98GEO59.0956.5159.09XX55.26X
2166Yevgeniy MILOVATSKIY23.03.94MNG54.40X52.20X54.4054.3754.33
321Rashidbek SODIQOV13.08.01UZB54.00X53.00XX49.4254.00
4113Yevgeniy LABUTOV17.11.85MNG52.92X51.56XX52.4452.92
5149Alexandr MAMONTOV19.06.99ALM52.52X49.6152.5251.7450.3049.07
6151Yegor POLENOV31.10.85ALM44.9043.3044.90X44.0444.2142.63
7150Konstantin VAZHNIN26.07.86ALM39.05X38.17X38.70X39.05
8173Tokhtar MYRZAGAZIEV23.08.04KZL28.6028.60XXXXX
74Suttisak SINGKHON05.10.96THADNS
120Daniil PLOTNIKOV14.02.01KRGDNS