XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Results: Hammer Throw

Men

Time: 17:00

Final

Back

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultResultFinal
123456
1109Mergen MAMMEDOV24.12.90TKM70.00X64.6466.2267.3568.4370.00
2186Vadim PUNTUS25.05.03VKO50.8642.4348.24X50.86XX
3113Yevgeniy LABUTOV17.11.85MNG39.93XX37.4239.93XX
4112Vyacheslav NEKLYUDOV01.02.84SHMK

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Final

Final protocol: Hammer Throw
Time: 17:00

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultResultFinal
123456
1109Mergen MAMMEDOV24.12.90TKM70.00X64.6466.2267.3568.4370.00
2186Vadim PUNTUS25.05.03VKO50.8642.4348.24X50.86XX
3113Yevgeniy LABUTOV17.11.85MNG39.93XX37.4239.93XX
4112Vyacheslav NEKLYUDOV01.02.84SHMK