XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Results: Javelin Throw

Men

Time: 17:00

Final

Back

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultResultFinal
123456
74Suttisak SINGKHON05.10.96THADNS
0169Alexandr LYSSENKO17.10.01MNG56.3054.2856.30X53.76X-
0167Meiirzhan KHOJIMURAT03.06.04MNG54.8443.4150.0551.8552.0054.8451.00
0168Yan ZUTAYEV13.01.04MNG46.8345.4346.83XX--
0188Arthur GAFNER13.07.98VKO73.8067.8071.5573.8071.7870.7869.90
0187Alexei KHLYSTOV28.07.03VKO51.4545.71X51.4548.0045.1251.22
0152Zharas KOZHAKHMETOV12.04.03ALM42.6439.77X41.2042.64XX

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Final

Final protocol: Javelin Throw
Time: 17:00

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultResultFinal
123456
74Suttisak SINGKHON05.10.96THADNS
0169Alexandr LYSSENKO17.10.01MNG56.3054.2856.30X53.76X-
0167Meiirzhan KHOJIMURAT03.06.04MNG54.8443.4150.0551.8552.0054.8451.00
0168Yan ZUTAYEV13.01.04MNG46.8345.4346.83XX--
0188Arthur GAFNER13.07.98VKO73.8067.8071.5573.8071.7870.7869.90
0187Alexei KHLYSTOV28.07.03VKO51.4545.71X51.4548.0045.1251.22
0152Zharas KOZHAKHMETOV12.04.03ALM42.6439.77X41.2042.64XX