XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Results: Triple Jump

Men

Time: 20:05

Final

Back

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultResultFinal
123456
1157Maksim VANYAIKIN18.10.99SKO16.5313.68
0.7
15.75
0.6
15.80
0.1
16.53
0.0
-
15.84
-1.4
2159Evgeniy KISELEV27.01.99SKO16.18X
0.3
16.18
0.9
14.83
-0.1
X
0.3
X
-1.3
X
-1.0
329Ivan DENISOV22.10.96UZB16.0916.09
0.5
13.73
0.8
15.73
-0.1
16.07
-0.2
15.91
-1.2
X
-1.3
426Shakhzodbek JURAEV20.10.00UZB15.4915.14
0.8
15.25
0.1
15.43
0.3
15.49
0.1
15.21
-1.0
15.02
-1.4
599Jabir ALIYEV23.09.03AZE14.9314.55
0.6
14.93
0.3
14.76
0.0
13.89
0.0
-
14.78
-2.5
627Ikhtiyor AKHMADJONOV25.03.05UZB14.6013.99
0.4
14.47
0.8
14.18
0.1
14.52
0.0
14.60
-0.4
14.06
-2.1
7153Petr MEDVEDEV15.07.02ALM14.4214.06
0.3
X
1.0
X
0.0
14.42
0.1
X
-0.5
X
-1.1
8158Arsen UMERZHANOV07.07.04SKO14.33X
0.3
14.09
-0.3
14.33
0.2
X
0.0
13.99
0.0
14.15
-1.2
105Lasha GULELAURI26.05.93GEODNS

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Final

Final protocol: Triple Jump
Time: 20:05

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultResultFinal
123456
1157Maksim VANYAIKIN18.10.99SKO16.5313.68
0.7
15.75
0.6
15.80
0.1
16.53
0.0
-
15.84
-1.4
2159Evgeniy KISELEV27.01.99SKO16.18X
0.3
16.18
0.9
14.83
-0.1
X
0.3
X
-1.3
X
-1.0
329Ivan DENISOV22.10.96UZB16.0916.09
0.5
13.73
0.8
15.73
-0.1
16.07
-0.2
15.91
-1.2
X
-1.3
426Shakhzodbek JURAEV20.10.00UZB15.4915.14
0.8
15.25
0.1
15.43
0.3
15.49
0.1
15.21
-1.0
15.02
-1.4
599Jabir ALIYEV23.09.03AZE14.9314.55
0.6
14.93
0.3
14.76
0.0
13.89
0.0
-
14.78
-2.5
627Ikhtiyor AKHMADJONOV25.03.05UZB14.6013.99
0.4
14.47
0.8
14.18
0.1
14.52
0.0
14.60
-0.4
14.06
-2.1
7153Petr MEDVEDEV15.07.02ALM14.4214.06
0.3
X
1.0
X
0.0
14.42
0.1
X
-0.5
X
-1.1
8158Arsen UMERZHANOV07.07.04SKO14.33X
0.3
14.09
-0.3
14.33
0.2
X
0.0
13.99
0.0
14.15
-1.2
105Lasha GULELAURI26.05.93GEODNS