XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Results: 100mH

Women

Time: 19:05

Final

Back

Heat 1
Wind: 0.8
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
14238Yuliya BASHMANOVA04.03.95VKO13.69
25203Anel SHULAKOVA21.08.99KRG14.30
33213Anna DUBINA11.09.00PVL14.41
42202Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG14.54
57209Kristina YERMOLA07.02.05PVL14.68
66232Margarita NAZARENKO18.01.02AKM15.02

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Women

Final

Final protocol: 100mH
Time: 19:05

Heat 1
Wind: 0.8
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
14238Yuliya BASHMANOVA04.03.95VKO13.69
25203Anel SHULAKOVA21.08.99KRG14.30
33213Anna DUBINA11.09.00PVL14.41
42202Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG14.54
57209Kristina YERMOLA07.02.05PVL14.68
66232Margarita NAZARENKO18.01.02AKM15.02