XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Results: 400mH

Women

Time: 20:20

Final

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
15205Adelina ZEMS25.12.98KRG57.81
24204Anastasiya TSVIRKUNOVA09.09.05KRG1:02.69
3747Kristina PRONZHENKO10.12.88TJK1:06.39
6226Svetlana KUZNETSOVA29.01.92SKODNS

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Women

Final

Final protocol: 400mH
Time: 20:20

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
15205Adelina ZEMS25.12.98KRG57.81
24204Anastasiya TSVIRKUNOVA09.09.05KRG1:02.69
3747Kristina PRONZHENKO10.12.88TJK1:06.39
6226Svetlana KUZNETSOVA29.01.92SKODNS