XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Results: 110mH

Men

Time: 19:25

Final

Back

Heat 1
Wind: 1.3
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
14124David YEFREMOV15.01.99KRG13.51
25125Yevgeniy PROKUDIN22.09.00KRG13.92
3731Mardonbek SOTIBOLDIEV19.02.04UZB14.95
4352Leonid PRONZHENKO05.01.00TJK15.00
56133Zakhar LEVITSKIY27.10.04PVL15.34
2161Farhad KUSTAYBAEV27.01.94SKODNS

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Final

Final protocol: 110mH
Time: 19:25

Heat 1
Wind: 1.3
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
14124David YEFREMOV15.01.99KRG13.51
25125Yevgeniy PROKUDIN22.09.00KRG13.92
3731Mardonbek SOTIBOLDIEV19.02.04UZB14.95
4352Leonid PRONZHENKO05.01.00TJK15.00
56133Zakhar LEVITSKIY27.10.04PVL15.34
2161Farhad KUSTAYBAEV27.01.94SKODNS