IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Results: 60m

Men

Time: 10:25

Final

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
1268Sadykzhan uulu SHAKHZATBEK18.09.97KGZ7.31Q
2311Andrey LAVRUSHENKO11.01.01VKODNQ
3674Vladislav NUREK14.01.03VKO6.51Q
4473Vitaliy ZEMS29.03.96KRG6.72q
55Alham NAGHIYEV22.11.02AZEDNS
Heat 2
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
1437Favoris MUZRAPOV15.11.98TJK6.71Q
2541Ildar AKHMADIEV01.03.00TJK8.56q
338Almat TULEBAEV21.11.00ALM7.34q
624Danil POPOV16.11.05KRGDNS
5718Artyom SIZYKH13.11.05KAZ7.66Q
6219Bakytzhan ORYNSHAIYKHOV17.05.05KAZ7.52Q

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Men

Final

Final protocol: 60m
Time: 10:25

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
1268Sadykzhan uulu SHAKHZATBEK18.09.97KGZ7.31Q
2311Andrey LAVRUSHENKO11.01.01VKODNQ
3674Vladislav NUREK14.01.03VKO6.51Q
4473Vitaliy ZEMS29.03.96KRG6.72q
55Alham NAGHIYEV22.11.02AZEDNS
Heat 2
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
1437Favoris MUZRAPOV15.11.98TJK6.71Q
2541Ildar AKHMADIEV01.03.00TJK8.56q
338Almat TULEBAEV21.11.00ALM7.34q
624Danil POPOV16.11.05KRGDNS
5718Artyom SIZYKH13.11.05KAZ7.66Q
6219Bakytzhan ORYNSHAIYKHOV17.05.05KAZ7.52Q