IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Results: 60mH

Women

Time: 17:35

Final

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
1352Lidiya PODSEPKINA30.11.03UZB8.41
2476Yuliya BASHMANOVA04.03.95VKO8.44
3522Cansu ni̇met SAYIN13.08.03TUR8.45
4613Anel SHULAKOVA21.08.99KRG8.82
527Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG9.39
726Darya PAVLENKO28.08.06KAZDQ

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Women

Final

Final protocol: 60mH
Time: 17:35

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
1352Lidiya PODSEPKINA30.11.03UZB8.41
2476Yuliya BASHMANOVA04.03.95VKO8.44
3522Cansu ni̇met SAYIN13.08.03TUR8.45
4613Anel SHULAKOVA21.08.99KRG8.82
527Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG9.39
726Darya PAVLENKO28.08.06KAZDQ