IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Results: High Jump

Women

Time: 18:25

Final

Back

 RankBIBNameDoBRegionBest Result1.601.651.701.751.801.841.881.92
020Barnokhon SAYFULLAEVA05.02.05UZBооххх
04Aleksandra SHARKAEVA01.12.98UZBоооххоххх
058Nadezhda DUBOVITSKAYA12.03.98VKOохоооххх
036Faina MEIRMANOVA12.06.06VKOоооххх
030Elizaveta MATVEEVA09.12.01VKOоохохоххх
015Arina MALYUGINA23.02.07KRGоохоххх

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Women

Final

Final protocol: High Jump
Time: 18:25

 RankBIBNameDoBRegionBest Result1.601.651.701.751.801.841.881.92
020Barnokhon SAYFULLAEVA05.02.05UZBооххх
04Aleksandra SHARKAEVA01.12.98UZBоооххоххх
058Nadezhda DUBOVITSKAYA12.03.98VKOохоооххх
036Faina MEIRMANOVA12.06.06VKOоооххх
030Elizaveta MATVEEVA09.12.01VKOоохохоххх
015Arina MALYUGINA23.02.07KRGоохоххх