IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Results: Long Jump

Women

Time: 17:40

Final

Back

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultResultFinal
123456
063Roksana KHUDOYAROVA30.01.01UZB5.80X5.86X5.725.81
067Sabina BATADZHIEVA22.03.02KGZ
072Varvara DMITRIEVA30.10.03VKO
055Margarita NAZARENKO18.01.02AKM5.95--XX5.57
07Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG-6.135.755.61--
056Mariya YEFREMOVA19.10.98KRGXXXXX5.54

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Women

Final

Final protocol: Long Jump
Time: 17:40

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultResultFinal
123456
063Roksana KHUDOYAROVA30.01.01UZB5.80X5.86X5.725.81
067Sabina BATADZHIEVA22.03.02KGZ
072Varvara DMITRIEVA30.10.03VKO
055Margarita NAZARENKO18.01.02AKM5.95--XX5.57
07Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG-6.135.755.61--
056Mariya YEFREMOVA19.10.98KRGXXXXX5.54