National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

Results: 5000 m

Back

Heat 1
  NN BIB Name Born Region Results
19 Gainedenov Nurberdi 22.08.01 ZKO
20 Zhektbayev Zhangir 22.09.00 ZKO
39 Pivovarenko Svyatoslav 04.05.00 SKO
17 Stepanenko Denis 18.09.00 ZHBL
16 Koishigul Erasyl 05.02.02 ZHBL
127 Ford Dzheramaya 04.10.01 NRST
Л 9 Yepishev Vladimir 08.08.02 ALO
128 Tolebi Malik 22.01.01 NRST
Л 64 Madgulov Dosjan 09.03.01 ALO
65 Bilimhan Kanat 20.08.02 ALO
37 Ramazanov Azat 28.08.02 SKO
8 Filippov Stanislav 25.09.01 ALO

Heat 2
  NN BIB Name Born Region Results
7 Ormangali Danyar 26.09.00 ALO
44 Yerkabaev Ilkham 28.02.00 ALM