(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan
15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Results: 5000 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 11 37 Ramazanov Azat 28.08.02 SKO
2 2 20 Zhektbayev Zhangir 22.09.00 ZKO
3 1 19 Gainedenov Nurberdi 22.08.01 ZKO
4 5 16 Koishigul Erasyl 05.02.02 ZHBL
5 4 17 Stepanenko Denis 18.09.00 ZHBL
L 6 7 9 Yepishev Vladimir 08.08.02 ALO
7 12 8 Filippov Stanislav 25.09.01 ALO
8 8 128 Tolebi Malik 22.01.01 NRST
9 6 127 Ford Dzheramaya 04.10.01 NRST
10 10 65 Bilimhan Kanat 20.08.02 ALO
L 11 9 64 Madgulov Dosjan 09.03.01 ALO
12 3 39 Pivovarenko Svyatoslav 04.05.00 SKO
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 1 7 Ormangali Danyar 26.09.00 ALO
2 2 44 Yerkabaev Ilkham 28.02.00 ALM

(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Final protocol: 5000 m
Time: 10:40

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 11 37 Ramazanov Azat 28.08.02 SKO
2 2 20 Zhektbayev Zhangir 22.09.00 ZKO
3 1 19 Gainedenov Nurberdi 22.08.01 ZKO
4 5 16 Koishigul Erasyl 05.02.02 ZHBL
5 4 17 Stepanenko Denis 18.09.00 ZHBL
L 6 7 9 Yepishev Vladimir 08.08.02 ALO
7 12 8 Filippov Stanislav 25.09.01 ALO
8 8 128 Tolebi Malik 22.01.01 NRST
9 6 127 Ford Dzheramaya 04.10.01 NRST
10 10 65 Bilimhan Kanat 20.08.02 ALO
L 11 9 64 Madgulov Dosjan 09.03.01 ALO
12 3 39 Pivovarenko Svyatoslav 04.05.00 SKO
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 1 7 Ormangali Danyar 26.09.00 ALO
2 2 44 Yerkabaev Ilkham 28.02.00 ALM