(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan
15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Results: Relay 4х400 m

Back

Heat 1

Rank BIB Name Region Results
1
107
36
109
Ikonnikov Bogdan
Dobrosmyslov Artem
Stepankovskiy Sergey
PVL
2
14
15
14
71
73
73
14
74
71
15
Zakharov Victor
Feschenko Vladimir
Aksyutin Alexander
Bauyrzhanuly Ulan
Sovethanov Ernur
Lavrentiev Yakov
Puntus Vadim
Aimkanov Amir
Syrbov Dmitry
Tarasov Efim
VKO
3
22
24
300
23
23
Dudar Roman
Shaposhnikov Dmitry
Bejan Igor
Bejan Igor
Karpenko Pavel
KRG
4
7
8
8
7
Petrov Nikolay
Filippov Stanislav
Baimurat Timur
Shmyga Dmitriy
ALO
5
98
30
28
29
97
Melikhov Aleksandr
Tikhonov Kirill
Litvinov Daniil
Vlasov Oleg
Ivanov Vadim
KST

(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Final protocol: Relay 4х400 m
Time: 11:50

Heat 1

Rank BIB Name Region Results
1
107
36
109
Ikonnikov Bogdan
Dobrosmyslov Artem
Stepankovskiy Sergey
PVL
2
14
15
14
71
73
73
14
74
71
15
Zakharov Victor
Feschenko Vladimir
Aksyutin Alexander
Bauyrzhanuly Ulan
Sovethanov Ernur
Lavrentiev Yakov
Puntus Vadim
Aimkanov Amir
Syrbov Dmitry
Tarasov Efim
VKO
3
22
24
300
23
23
Dudar Roman
Shaposhnikov Dmitry
Bejan Igor
Bejan Igor
Karpenko Pavel
KRG
4
7
8
8
7
Petrov Nikolay
Filippov Stanislav
Baimurat Timur
Shmyga Dmitriy
ALO
5
98
30
28
29
97
Melikhov Aleksandr
Tikhonov Kirill
Litvinov Daniil
Vlasov Oleg
Ivanov Vadim
KST