National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

Results: Discus Throw

Back

  NN BIB Name Born Region Result Ранг Final Лучший рез-т Rank
1 2 3 4 5 6
1 122 Khmelev Nikita 07.09.00 ALM "
2 39 Astapenkov Sergey 12.04.02 SKO "
Л 3 38 Golub Maxim 19.08.01 SKO "
4 27 Dzalolov Yunushon 03.02.02 KRG "
5 74 Lukichev Dmitry 08.01.01 VKO "
6 23 Menshikov Danil 24.07.01 KRG "
7 39 Korotkov Kirill 12.12.00 SKO "
8 37 Bolesta Vitaliy 31.10.01 SKO "
9 24 Plotnikov Daniil 14.02.01 KRG "