(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan
15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Results: Discus Throw

Back

  Rank BIB Name Born Region Best Result Result Final
1 2 3 4 5 6
122 Khmelev Nikita 07.09.00 ALM
27 Dzalolov Yunushon 03.02.02 KRG
74 Lukichev Dmitry 08.01.01 VKO
24 Plotnikov Daniil 14.02.01 KRG
23 Menshikov Danil 24.07.01 KRG
39 Korotkov Kirill 12.12.00 SKO
L 38 Golub Maxim 19.08.01 SKO
37 Bolesta Vitaliy 31.10.01 SKO
39 Astapenkov Sergey 12.04.02 SKO

(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Final protocol: Discus Throw
Time: 10:40

  Rank BIB Name Born Region Best Result Result Final
1 2 3 4 5 6
122 Khmelev Nikita 07.09.00 ALM
27 Dzalolov Yunushon 03.02.02 KRG
74 Lukichev Dmitry 08.01.01 VKO
24 Plotnikov Daniil 14.02.01 KRG
23 Menshikov Danil 24.07.01 KRG
39 Korotkov Kirill 12.12.00 SKO
L 38 Golub Maxim 19.08.01 SKO
37 Bolesta Vitaliy 31.10.01 SKO
39 Astapenkov Sergey 12.04.02 SKO