(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan
15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Results: 400 m H

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 8 24 Gaisina Guzelya 25.05.02 KRG
2 3 43 Sabirova Umida 06.04.00 ALM
3 6 44 Tongriberganova Sitora 22.08.03 ALM
4 4 72 Efremova Ekaterina 08.06.00 VKO
5 7 73 Malezhina Svetlana 15.06.00 VKO
6 5 1 Yatsenko Kseniya 13.10.00 АКМ
7 2 37 Mamekova Albina 27.07.01 SKO
8 1 38 Pahandrina Alena 16.01.01 SKO

(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Final protocol: 400 m H
Time: 12:20

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 8 24 Gaisina Guzelya 25.05.02 KRG
2 3 43 Sabirova Umida 06.04.00 ALM
3 6 44 Tongriberganova Sitora 22.08.03 ALM
4 4 72 Efremova Ekaterina 08.06.00 VKO
5 7 73 Malezhina Svetlana 15.06.00 VKO
6 5 1 Yatsenko Kseniya 13.10.00 АКМ
7 2 37 Mamekova Albina 27.07.01 SKO
8 1 38 Pahandrina Alena 16.01.01 SKO