(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan
15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Results: 200 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
L 1 2 98 Dubinina Anastasia 27.10.01 KST
L 2 3 41 Sultan Aizhan 05.10.03 SHMK
3 1 18 Fokina Anastasiya 26.05.02 ZHBL
4 8 124 Sviridova Diana 11.03.01 ALM
5 6 14 Kaisanova Ayim 19.03.02 VKO
6 4 35 Zalyubovskaya Alexandra 17.09.02 PVL
L 7 7 110 Eremeyevskaya Tatyana 02.10.01 PVL
8 5 22 Gubanova Inna 07.06.00 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 29 Platitsyna Violetta 23.01.03 KST
2 4 44 Sytina Alexandra 09.01.03 ALM
3 3 23 Vantyusova Nataliya 03.09.03 KRG
4 6 71 Sukhorukova Mariya 08.03.03 VKO
5 2 39 Galiyeva Zemfira 07.03.03 SKO
6 8 3 Berikzhanova Anel 09.04.00 АКМ
L 7 1 39 Pavlova Maria 14.06.03 SKO
8 7 37 Evdokimova Veronika 08.04.03 SKO
Heat 3
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 2 102 May Mariya 16.12.03 MNG
2 8 31 Gerassimova Kseniya 26.10.01 MNG
3 5 32 Misheeva Arina 01.02.02 MNG
4 7 30 Klimentieva Margarita 09.11.02 KST
5 4 43 Trifonova Anastasiya 14.09.01 ALM
6 3 23 Koshanova Tomiris 19.01.00 KRG
L 7 6 36 Mirgorodskaya Victoriya 04.07.03 PVL
Heat 4
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 28 Osipova Yliana 27.02.00 KST
L 2 2 97 Zaripova Iana 27.03.02 KST
L 3 8 96 Zaripova Nelli 27.03.02 KST
4 5 72 Bezverkhova Sofia 10.08.02 VKO
5 3 35 Mozgovaya Marina 20.08.02 PVL
6 6 106 Baran Anastasiya 06.03.01 PVL
7 7 38 Tokareva Darya 29.12.02 SKO

(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Final protocol: 200 m
Time: 11:06

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
L 1 2 98 Dubinina Anastasia 27.10.01 KST
L 2 3 41 Sultan Aizhan 05.10.03 SHMK
3 1 18 Fokina Anastasiya 26.05.02 ZHBL
4 8 124 Sviridova Diana 11.03.01 ALM
5 6 14 Kaisanova Ayim 19.03.02 VKO
6 4 35 Zalyubovskaya Alexandra 17.09.02 PVL
L 7 7 110 Eremeyevskaya Tatyana 02.10.01 PVL
8 5 22 Gubanova Inna 07.06.00 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 29 Platitsyna Violetta 23.01.03 KST
2 4 44 Sytina Alexandra 09.01.03 ALM
3 3 23 Vantyusova Nataliya 03.09.03 KRG
4 6 71 Sukhorukova Mariya 08.03.03 VKO
5 2 39 Galiyeva Zemfira 07.03.03 SKO
6 8 3 Berikzhanova Anel 09.04.00 АКМ
L 7 1 39 Pavlova Maria 14.06.03 SKO
8 7 37 Evdokimova Veronika 08.04.03 SKO
Heat 3
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 2 102 May Mariya 16.12.03 MNG
2 8 31 Gerassimova Kseniya 26.10.01 MNG
3 5 32 Misheeva Arina 01.02.02 MNG
4 7 30 Klimentieva Margarita 09.11.02 KST
5 4 43 Trifonova Anastasiya 14.09.01 ALM
6 3 23 Koshanova Tomiris 19.01.00 KRG
L 7 6 36 Mirgorodskaya Victoriya 04.07.03 PVL
Heat 4
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 28 Osipova Yliana 27.02.00 KST
L 2 2 97 Zaripova Iana 27.03.02 KST
L 3 8 96 Zaripova Nelli 27.03.02 KST
4 5 72 Bezverkhova Sofia 10.08.02 VKO
5 3 35 Mozgovaya Marina 20.08.02 PVL
6 6 106 Baran Anastasiya 06.03.01 PVL
7 7 38 Tokareva Darya 29.12.02 SKO