(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan
15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Results: SC 3000 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
L 1 8 42 Myrzan Muhtar 08.02.00 SHMK
2 5 16 Dzhamalov Kazim 17.01.01 ZHBL
3 7 30 Pankevich Oleg 11.07.00 KST
4 3 8 Filippov Stanislav 25.09.01 ALO
5 1 27 Bokenbayuly Nurkeldi 08.12.03 KZL
6 6 128 Tolebi Malik 22.01.01 NRST
7 4 88 Ablaiuly Elnur 22.02.01 ALO
8 2 25 Torebek Rasul 22.09.00 KZL

(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Final protocol: SC 3000 m
Time: 17:30

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
L 1 8 42 Myrzan Muhtar 08.02.00 SHMK
2 5 16 Dzhamalov Kazim 17.01.01 ZHBL
3 7 30 Pankevich Oleg 11.07.00 KST
4 3 8 Filippov Stanislav 25.09.01 ALO
5 1 27 Bokenbayuly Nurkeldi 08.12.03 KZL
6 6 128 Tolebi Malik 22.01.01 NRST
7 4 88 Ablaiuly Elnur 22.02.01 ALO
8 2 25 Torebek Rasul 22.09.00 KZL