(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan
15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Results: 1500 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 104 Gorbachev Bogdan 17.03.03 MNG 5:04.12
2 12 19 Gainedenov Nurberdi 22.08.01 ZKO 5:11.12
3 6 21 Izgali Beibarys 26.09.03 ZKO 5:05.12
4 11 98 Melikhov Aleksandr 04.03.01 KST 5:10.12
5 3 17 Stepanenko Denis 18.09.00 ZHBL 5:02.12
6 10 124 Stetcenko Nikita 11.01.00 ALM 5:09.12
7 9 43 Khaliulin Artur 11.06.02 ALM 5:08.12
8 4 74 Zakharov Zakhar 26.04.01 VKO 5:03.12
9 8 74 Evdakimov Nikita 01.09.02 VKO 5:07.12
10 2 26 Orlov Damir 18.12.03 KZL 5:01.12
11 7 23 Kovtun Dmitrii 26.07.01 KRG 5:06.12
12 1 39 Marusich Aleksandr 29.06.03 SKO 5:00.12
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 9 37 Ramazanov Azat 28.08.02 SKO 5:07.81
2 5 101 Reimbaev Baurzhan 14.04.01 MNG 5:49.03
3 3 20 Zhektbayev Zhangir 22.09.00 ZKO 5:78.90
4 10 30 Pankevich Oleg 11.07.00 KST 5:12.36
L 5 4 9 Yepishev Vladimir 08.08.02 ALO 5:12.00
6 12 7 Petrov Nikolay 13.01.01 ALO 5:18.12
7 1 27 Bokenbayuly Nurkeldi 08.12.03 KZL 5:43.09
8 8 127 Ford Dzheramaya 04.10.01 NRST 5:16.16
9 2 129 Kalymzhan Dias 03.12.03 NRST 5:43.12
10 11 38 Zavatskiy Dmitriy 08.05.00 SKO 5:17.01
11 6 88 Ablaiuly Elnur 22.02.01 ALO 5:06.08
12 7 65 Bilimhan Kanat 20.08.02 ALO 5:15.15

(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Final protocol: 1500 m
Time: 11:10

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 104 Gorbachev Bogdan 17.03.03 MNG 5:04.12
2 12 19 Gainedenov Nurberdi 22.08.01 ZKO 5:11.12
3 6 21 Izgali Beibarys 26.09.03 ZKO 5:05.12
4 11 98 Melikhov Aleksandr 04.03.01 KST 5:10.12
5 3 17 Stepanenko Denis 18.09.00 ZHBL 5:02.12
6 10 124 Stetcenko Nikita 11.01.00 ALM 5:09.12
7 9 43 Khaliulin Artur 11.06.02 ALM 5:08.12
8 4 74 Zakharov Zakhar 26.04.01 VKO 5:03.12
9 8 74 Evdakimov Nikita 01.09.02 VKO 5:07.12
10 2 26 Orlov Damir 18.12.03 KZL 5:01.12
11 7 23 Kovtun Dmitrii 26.07.01 KRG 5:06.12
12 1 39 Marusich Aleksandr 29.06.03 SKO 5:00.12
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 9 37 Ramazanov Azat 28.08.02 SKO 5:07.81
2 5 101 Reimbaev Baurzhan 14.04.01 MNG 5:49.03
3 3 20 Zhektbayev Zhangir 22.09.00 ZKO 5:78.90
4 10 30 Pankevich Oleg 11.07.00 KST 5:12.36
L 5 4 9 Yepishev Vladimir 08.08.02 ALO 5:12.00
6 12 7 Petrov Nikolay 13.01.01 ALO 5:18.12
7 1 27 Bokenbayuly Nurkeldi 08.12.03 KZL 5:43.09
8 8 127 Ford Dzheramaya 04.10.01 NRST 5:16.16
9 2 129 Kalymzhan Dias 03.12.03 NRST 5:43.12
10 11 38 Zavatskiy Dmitriy 08.05.00 SKO 5:17.01
11 6 88 Ablaiuly Elnur 22.02.01 ALO 5:06.08
12 7 65 Bilimhan Kanat 20.08.02 ALO 5:15.15