National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

Results: 1500 m

Back

Heat 1
  NN BIB Name Born Region Results
39 Marusich Aleksandr 29.06.03 SKO
26 Orlov Damir 18.12.03 KZL
17 Stepanenko Denis 18.09.00 ZHBL
74 Zakharov Zakhar 26.04.01 VKO
104 Gorbachev Bogdan 17.03.03 MNG
21 Izgali Beibarys 26.09.03 ZKO
23 Kovtun Dmitrii 26.07.01 KRG
74 Evdakimov Nikita 01.09.02 VKO
43 Khaliulin Artur 11.06.02 ALM
124 Stetcenko Nikita 11.01.00 ALM
98 Melikhov Aleksandr 04.03.01 KST
19 Gainedenov Nurberdi 22.08.01 ZKO

Heat 2
  NN BIB Name Born Region Results
27 Bokenbayuly Nurkeldi 08.12.03 KZL
129 Kalymzhan Dias 03.12.03 NRST
20 Zhektbayev Zhangir 22.09.00 ZKO
Л 9 Yepishev Vladimir 08.08.02 ALO
101 Reimbaev Baurzhan 14.04.01 MNG
88 Ablaiuly Elnur 22.02.01 ALO
65 Bilimhan Kanat 20.08.02 ALO
127 Ford Dzheramaya 04.10.01 NRST
37 Ramazanov Azat 28.08.02 SKO
30 Pankevich Oleg 11.07.00 KST
38 Zavatskiy Dmitriy 08.05.00 SKO
7 Petrov Nikolay 13.01.01 ALO