National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: 100 m
Time: 16:00

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Kristina ERMOLA PVL
2 Amina BEKENOVA KRG
3 Valerita BROMAT VKO
4 Svetlana GOLENDOVA ZHBL
5 Aigerim SHYNAZBEKOVA ALM
6 Margarita KLIMENTEVA KST
7 Violetta PLATITSYNA KST
8 Violetta GESLER PVL

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: 100 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Kristina ERMOLA PVL
2 Amina BEKENOVA KRG
3 Valerita BROMAT VKO
4 Svetlana GOLENDOVA ZHBL
5 Aigerim SHYNAZBEKOVA ALM
6 Margarita KLIMENTEVA KST
7 Violetta PLATITSYNA KST
8 Violetta GESLER PVL