National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: 100 m
Time: 10:00

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Artur SAVINTSEV АКМ
2 Ilya MAKSIMENKO KRG
3 Artem SELYKOV PVL
4 Grigoriy VOLODIN ALM
5 Daniyal OSPAN PVL
6 Vyasheslav SLAVNOV MNG
7 Mikhail DRAGANOV SHMK
8 Einar YESBOLATULY ATR

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Dauren MAKENOV PVL
2 Ivan TOVCHENIK ALM
3 Andrey LAVRUSHENKO VKO
4 Zems VITALIY KRG
5 Almat TULEBAYEV ALM
6 Ilia MARAMYGIN MNG
7 Ilya ALIEV АКМ
8 Anton PASHKOV PVL

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Vladislav NUREK VKO
3 Danil SOKOLOV VKO
4 Dmitriy SAVON АКМ
5 Vladislav GRIGORYEV KRG
6 Sergey RUSAK PVL
7 Dmitriy SHAPOSHNIKOV KRG
8 Danil NAUMCHUK PVL

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: 100 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Artur SAVINTSEV АКМ
2 Ilya MAKSIMENKO KRG
3 Artem SELYKOV PVL
4 Grigoriy VOLODIN ALM
5 Daniyal OSPAN PVL
6 Vyasheslav SLAVNOV MNG
7 Mikhail DRAGANOV SHMK
8 Einar YESBOLATULY ATR

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Dauren MAKENOV PVL
2 Ivan TOVCHENIK ALM
3 Andrey LAVRUSHENKO VKO
4 Zems VITALIY KRG
5 Almat TULEBAYEV ALM
6 Ilia MARAMYGIN MNG
7 Ilya ALIEV АКМ
8 Anton PASHKOV PVL

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Vladislav NUREK VKO
3 Danil SOKOLOV VKO
4 Dmitriy SAVON АКМ
5 Vladislav GRIGORYEV KRG
6 Sergey RUSAK PVL
7 Dmitriy SHAPOSHNIKOV KRG
8 Danil NAUMCHUK PVL