National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: Discus Throw
Time: 10:00

Back

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Alina VORONTCOVA ALM
2 Potapova SABINA KRG
3 Karina VASILIEVA ALM
4 Nadezhda BARBANOVA KRG
5 Olga KHIZHNYAKOVA VKO

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: Discus Throw
Time:

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Alina VORONTCOVA ALM
2 Potapova SABINA KRG
3 Karina VASILIEVA ALM
4 Nadezhda BARBANOVA KRG
5 Olga KHIZHNYAKOVA VKO