National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: Discus Throw
Time: 11:00

Back

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Yevgeniy MILOVATSKIY MNG
2 Evgeny LABUTOV VKO
3 Alexandr MAMONTOV ALM
4 Ivan IVANOV ALO
5 Daniil PLOTNIKOV KRG
6 Egor POLENOV ALM
7 Sergey KRASHENINNIKOV VKO
8 Sergey KRASHENINNIKOV VKO
9 Alexandr BUT PVL
10 Alexandr LYSSENKO MNG
11 Dmitryi SLAVNOV MNG
12 Ivan KIRICHENKO MNG
13 Vyasheslav SLAVNOV MNG

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: Discus Throw
Time:

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Yevgeniy MILOVATSKIY MNG
2 Evgeny LABUTOV VKO
3 Alexandr MAMONTOV ALM
4 Ivan IVANOV ALO
5 Daniil PLOTNIKOV KRG
6 Egor POLENOV ALM
7 Sergey KRASHENINNIKOV VKO
8 Sergey KRASHENINNIKOV VKO
9 Alexandr BUT PVL
10 Alexandr LYSSENKO MNG
11 Dmitryi SLAVNOV MNG
12 Ivan KIRICHENKO MNG
13 Vyasheslav SLAVNOV MNG