National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: 200 m
Time: 10:00

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Ilia MARAMYGIN MNG
2 Dauren MAKENOV PVL
3 Artem DOBROSMYSLOV PVL
4 Zems VITALIY KRG
5 Almat TULEBAYEV ALM
6 Dmitriy SHAPOSHNIKOV KRG
7 Einar YESBOLATULY ATR
8 Danil SOKOLOV VKO

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Adil OMARBEKOV PVL
2 Ivan SHAPYRIN ALM
3 Daniyal OSPAN PVL
4 Vladislav GRIGORYEV KRG
5 Ruslan NIKITIN ALM
6 Mikhail DRAGANOV SHMK
7 Vyasheslav SLAVNOV MNG
8 Maxim MIRONOV PVL

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Damir KUANYSHBEK MNG
2 Vladimir FESHCHENKO VKO
3 Artem SELYKOV PVL
4 Amal SYZDYKOV ALM
5 Andrey LAVRUSHENKO VKO
6 Anton PASHKOV PVL
7 Danil NAUMCHUK PVL
8 Ilya MAKSIMENKO KRG

Heat 4

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Danil LARIN MNG
3 Dmitriy SAVON АКМ
4 Sergey RUSAK PVL
5 Nikita OSINSKII PVL
6 Pavel KARPENKO KRG
7 Azamat AMIROV SHMK
8 Iliya SOZIN PVL

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: 200 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Ilia MARAMYGIN MNG
2 Dauren MAKENOV PVL
3 Artem DOBROSMYSLOV PVL
4 Zems VITALIY KRG
5 Almat TULEBAYEV ALM
6 Dmitriy SHAPOSHNIKOV KRG
7 Einar YESBOLATULY ATR
8 Danil SOKOLOV VKO

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Adil OMARBEKOV PVL
2 Ivan SHAPYRIN ALM
3 Daniyal OSPAN PVL
4 Vladislav GRIGORYEV KRG
5 Ruslan NIKITIN ALM
6 Mikhail DRAGANOV SHMK
7 Vyasheslav SLAVNOV MNG
8 Maxim MIRONOV PVL

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Damir KUANYSHBEK MNG
2 Vladimir FESHCHENKO VKO
3 Artem SELYKOV PVL
4 Amal SYZDYKOV ALM
5 Andrey LAVRUSHENKO VKO
6 Anton PASHKOV PVL
7 Danil NAUMCHUK PVL
8 Ilya MAKSIMENKO KRG

Heat 4

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Danil LARIN MNG
3 Dmitriy SAVON АКМ
4 Sergey RUSAK PVL
5 Nikita OSINSKII PVL
6 Pavel KARPENKO KRG
7 Azamat AMIROV SHMK
8 Iliya SOZIN PVL