National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: SC 3000 m
Time: 17:20

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Zharas AITYAROV ALM
2 Stanislav FILIPPOV ALO
3 Denis STEPANENKO ZHBL
4 Kazim JAMALOV ZHBL
5 Kirill KOZLOV VKO
6 Dmitry IVANCHUKOV ZHBL
7 Islam AMANGOS ALM

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: SC 3000 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Zharas AITYAROV ALM
2 Stanislav FILIPPOV ALO
3 Denis STEPANENKO ZHBL
4 Kazim JAMALOV ZHBL
5 Kirill KOZLOV VKO
6 Dmitry IVANCHUKOV ZHBL
7 Islam AMANGOS ALM