National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: 400 m
Time: 11:10

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Bagdan MUSAEV ALO
3 Amal SYZDYKOV ALM
4 Михаил LИТВИН SKO
5 Yefim TARASOV VKO
6 Sergey ZAIKOV PVL
7 Nikolay VITOV SHMK
8 Imanmadi KUSMANOV VKO

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Ivan SHAPYRIN ALM
3 Pavel KARPENKO KRG
4 Andrey SOKOLOV VKO
5 Artem DOBROSMYSLOV PVL
6 Damir KUANYSHBEK MNG
7 Maxim MIRONOV PVL
8 Vadim NASSINOV KRG

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Danil LARIN MNG
3 Viktor ZAKHAROV VKO
4 Elnor MUKHITDINOV SHMK
5 Tymur BAYMURAT ALO
6 Azamat AMIROV SHMK
7 Anuar YERGAZY ALM
8 Iliya SOZIN PVL

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: 400 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Bagdan MUSAEV ALO
3 Amal SYZDYKOV ALM
4 Михаил LИТВИН SKO
5 Yefim TARASOV VKO
6 Sergey ZAIKOV PVL
7 Nikolay VITOV SHMK
8 Imanmadi KUSMANOV VKO

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Ivan SHAPYRIN ALM
3 Pavel KARPENKO KRG
4 Andrey SOKOLOV VKO
5 Artem DOBROSMYSLOV PVL
6 Damir KUANYSHBEK MNG
7 Maxim MIRONOV PVL
8 Vadim NASSINOV KRG

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Danil LARIN MNG
3 Viktor ZAKHAROV VKO
4 Elnor MUKHITDINOV SHMK
5 Tymur BAYMURAT ALO
6 Azamat AMIROV SHMK
7 Anuar YERGAZY ALM
8 Iliya SOZIN PVL