XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Startlist: 100m
Time: 18:00

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Ivan TOVCHENIKKAZ11.55
3Favoris MUZRAPOVTJK10.70
4Iliya MARAMYGINKAZ11.20
5Vitaliy ZEMSKAZ00.__
6Einar YESBOLATULYKAZ11.35
7Vladislav NUREKKAZ11.48

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Khabib SOKHIBNAZAROVUZB10.90
3Favoris MUZRAPOVTJK10.70
4Vladislav GRIGORYEVKAZ10.26
5Vitaliy ZEMSKAZ00.__
7Ildar AKHMADIEVTJK10.72
8Andrey LAVRUSHENKOKAZ10.88

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Startlist: 100m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Ivan TOVCHENIKKAZ11.55
3Favoris MUZRAPOVTJK10.70
4Iliya MARAMYGINKAZ11.20
5Vitaliy ZEMSKAZ00.__
6Einar YESBOLATULYKAZ11.35
7Vladislav NUREKKAZ11.48

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Khabib SOKHIBNAZAROVUZB10.90
3Favoris MUZRAPOVTJK10.70
4Vladislav GRIGORYEVKAZ10.26
5Vitaliy ZEMSKAZ00.__
7Ildar AKHMADIEVTJK10.72
8Andrey LAVRUSHENKOKAZ10.88