XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Startlist: Pole Vault
Time: 18:10

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Vladislav GARBUZNYAKKAZ4.70
2Stanislav SOLOVYEVKAZ4.80
3Nikita FILIPPOVKAZ5.00
4Ivan KHRISTENKOKAZ5.00
5Danil POLYANSKIYKAZ5.30
6Sergey GRIGORYEVKAZ5.40

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Startlist: Pole Vault
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Vladislav GARBUZNYAKKAZ4.70
2Stanislav SOLOVYEVKAZ4.80
3Nikita FILIPPOVKAZ5.00
4Ivan KHRISTENKOKAZ5.00
5Danil POLYANSKIYKAZ5.30
6Sergey GRIGORYEVKAZ5.40