XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Startlist: Shot Put
Time: 18:55

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Yulianna SHUKINAUZB11.52
2Alina VORONTSOVAKAZ12.00
3Karina VASILYEVAKAZ13.00
4Nadezhda BARBANOVAKAZ15.51

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Women

Startlist: Shot Put
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Yulianna SHUKINAUZB11.52
2Alina VORONTSOVAKAZ12.00
3Karina VASILYEVAKAZ13.00
4Nadezhda BARBANOVAKAZ15.51