XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Startlist: Triple Jump
Time: 19:10

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Olga RYPAKOVAKAZ13.69
2Tatyana OVCHINNIKOVAKAZ12.73
3Anastassiya GLUKHAREVAKAZ12.70
4Sharifa DARONOVAUZB13.24

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Women

Startlist: Triple Jump
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Olga RYPAKOVAKAZ13.69
2Tatyana OVCHINNIKOVAKAZ12.73
3Anastassiya GLUKHAREVAKAZ12.70
4Sharifa DARONOVAUZB13.24