XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Startlist: Long Jump
Time: 19:00

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Valerya BROMATKAZ5.97
3Irina EKTOVAKAZ5.90
4Mariya OVCHINNIKOVAKAZ5.80
5Anastassiya RYPAKOVAKAZ6.18
6Sayina KHOSHIMOVAUZB5.99
7Olga RYPAKOVAKAZ0.__

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Women

Startlist: Long Jump
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Valerya BROMATKAZ5.97
3Irina EKTOVAKAZ5.90
4Mariya OVCHINNIKOVAKAZ5.80
5Anastassiya RYPAKOVAKAZ6.18
6Sayina KHOSHIMOVAUZB5.99
7Olga RYPAKOVAKAZ0.__