XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Startlist: 400mH
Time: 18:45

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Aleksandr PUDOVINNIKOVKAZ54.00
3Vyacheslav ZEMSKAZ50.39
4Dmitriy KOBLOVKAZ49.39
5Mahdi PIRJAHANIRI50.11
6Alisher PULOTOVTJK52.18
7Timur KHUDAYBERGENOVKAZ53.10
8Daniil LITVINOVKAZ53.35

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Startlist: 400mH
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Aleksandr PUDOVINNIKOVKAZ54.00
3Vyacheslav ZEMSKAZ50.39
4Dmitriy KOBLOVKAZ49.39
5Mahdi PIRJAHANIRI50.11
6Alisher PULOTOVTJK52.18
7Timur KHUDAYBERGENOVKAZ53.10
8Daniil LITVINOVKAZ53.35