XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Startlist: 110mH
Time: 19:10

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
4David YEFREMOVKAZ13.71
5Yevgeniy PROKUDINKAZ13.82

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Startlist: 110mH
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
4David YEFREMOVKAZ13.71
5Yevgeniy PROKUDINKAZ13.82