XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Startlist: 800m
Time: 18:55

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Yuliana PLEKHANOVAKAZ2:12.01
2Elvira TAKHAUOVAKAZ2:11.14

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Women

Startlist: 800m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Yuliana PLEKHANOVAKAZ2:12.01
2Elvira TAKHAUOVAKAZ2:11.14