Cup of the Republic of Kazakhstan
26.06 - 27.06, 2 days
Almaty

Startlist: 200 m
Time: 10:30

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Artyr KALASHNIKOV MNG
2 Ilia MARAMYGIN MNG
3 Vyasheslav SLAVNOV MNG
4 Andrey SOKOLOV admin
5 Amal SYZDYKOV admin
6 Andrey LAVRUSHENKO VKO
7 Victor ZAKHAROV VKO
8 Kuanysh BAYMURZIEV ALM

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Ivan SHAPYRIN ALM
2 Artyr KALASHNIKOV MNG
3 Vyasheslav SLAVNOV MNG
4 Zems VITALIY KRG
5 Ruslan NIKITIN ALM
6 Andrey LAVRUSHENKO VKO
7 Danil LARIN MNG
8 Ilia MARAMYGIN MNG

Cup of the Republic of Kazakhstan

26.06 - 27.06, 2 days
Almaty

Startlist: 200 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Artyr KALASHNIKOV MNG
2 Ilia MARAMYGIN MNG
3 Vyasheslav SLAVNOV MNG
4 Andrey SOKOLOV admin
5 Amal SYZDYKOV admin
6 Andrey LAVRUSHENKO VKO
7 Victor ZAKHAROV VKO
8 Kuanysh BAYMURZIEV ALM

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Ivan SHAPYRIN ALM
2 Artyr KALASHNIKOV MNG
3 Vyasheslav SLAVNOV MNG
4 Zems VITALIY KRG
5 Ruslan NIKITIN ALM
6 Andrey LAVRUSHENKO VKO
7 Danil LARIN MNG
8 Ilia MARAMYGIN MNG