Championship of the Republic of Kazakhstan for marathon and road running 10 km
26.09 - 26.09, 1 days
Nur-Sultan

Startlist: 10km
Time:

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Rakymzhan KELMANOVKZL29:57.00
2Alexey GUSSAROVALM30:50.00
3Vadim LEVCHENKOVSKO31:00.00
4Zhasulan ABELOVSHMK32:05.__
5Galimgan ZHUMABAEVSHMK32:15.__
6Vyacheslav CHUVYAKOVKST32:30.00
7Zahar ZAHAROVAdmin32:30.00
8Kirill NAUMOVKRG37:00.00
9Vyacheslav GARANINKST37:00.00
10Sergei SAMARCHUKKST35:30.00
11Dmitriy SHCHEGLOVPVL35:30.__
12Maxim FROLOVSKIYALM34:20.00
13Tymur BAYMURATALO34:00.00
14Kanat BILIMHANALO34:00.00
15Yerasyl MUKATAYALO34:00.00
16Damir DJAKUPOVNRST33:28.__
17Alimzhan BALTABEKNRST32:50.__
18Dmitriy ZAVATSKIYSKO32:40.01
19Ruslan OGLOVALM32:40.00

Championship of the Republic of Kazakhstan for marathon and road running 10 km

26.09 - 26.09, 1 days
Nur-Sultan

Startlist: 10km
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Rakymzhan KELMANOVKZL29:57.00
2Alexey GUSSAROVALM30:50.00
3Vadim LEVCHENKOVSKO31:00.00
4Zhasulan ABELOVSHMK32:05.__
5Galimgan ZHUMABAEVSHMK32:15.__
6Vyacheslav CHUVYAKOVKST32:30.00
7Zahar ZAHAROVAdmin32:30.00
8Kirill NAUMOVKRG37:00.00
9Vyacheslav GARANINKST37:00.00
10Sergei SAMARCHUKKST35:30.00
11Dmitriy SHCHEGLOVPVL35:30.__
12Maxim FROLOVSKIYALM34:20.00
13Tymur BAYMURATALO34:00.00
14Kanat BILIMHANALO34:00.00
15Yerasyl MUKATAYALO34:00.00
16Damir DJAKUPOVNRST33:28.__
17Alimzhan BALTABEKNRST32:50.__
18Dmitriy ZAVATSKIYSKO32:40.01
19Ruslan OGLOVALM32:40.00