Championship of the Republic of Kazakhstan for marathon and road running 10 km
26.09 - 26.09, 1 days
Nur-Sultan

Startlist: 10km
Time:

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Rakymzhan KELMANOVKAZ29:57.00
2Alexey GUSSAROVKAZ30:50.00
3Vadim LEVCHENKOVKAZ31:00.00
4Zhasulan ABELOVKAZ32:05.__
5Galimgan ZHUMABAEVKAZ32:15.__
6Vyacheslav CHUVYAKOVKAZ32:30.00
7Zahar ZAHAROVAdmin32:30.00
8Kirill NAUMOVKAZ37:00.00
9Vyacheslav GARANINKAZ37:00.00
10Sergei SAMARCHUKKAZ35:30.00
11Dmitriy SHCHEGLOVKAZ35:30.__
12Maxim FROLOVSKIYKAZ34:20.00
13Tymur BAYMURATKAZ34:00.00
14Kanat BILIMHANKAZ34:00.00
15Yerasyl MUKATAYKAZ34:00.00
16Damir DJAKUPOVKAZ33:28.__
17Alimzhan BALTABEKKAZ32:50.__
18Dmitriy ZAVATSKIYKAZ32:40.01
19Ruslan OGLOVKAZ32:40.00

Championship of the Republic of Kazakhstan for marathon and road running 10 km

26.09 - 26.09, 1 days
Nur-Sultan

Startlist: 10km
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Rakymzhan KELMANOVKAZ29:57.00
2Alexey GUSSAROVKAZ30:50.00
3Vadim LEVCHENKOVKAZ31:00.00
4Zhasulan ABELOVKAZ32:05.__
5Galimgan ZHUMABAEVKAZ32:15.__
6Vyacheslav CHUVYAKOVKAZ32:30.00
7Zahar ZAHAROVAdmin32:30.00
8Kirill NAUMOVKAZ37:00.00
9Vyacheslav GARANINKAZ37:00.00
10Sergei SAMARCHUKKAZ35:30.00
11Dmitriy SHCHEGLOVKAZ35:30.__
12Maxim FROLOVSKIYKAZ34:20.00
13Tymur BAYMURATKAZ34:00.00
14Kanat BILIMHANKAZ34:00.00
15Yerasyl MUKATAYKAZ34:00.00
16Damir DJAKUPOVKAZ33:28.__
17Alimzhan BALTABEKKAZ32:50.__
18Dmitriy ZAVATSKIYKAZ32:40.01
19Ruslan OGLOVKAZ32:40.00