National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: High Jump
Time: 16:00

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Daryn TOKAYKRG1.78
2Nikita YURYEVKRG1.65
3Bogdan POLICHUKKRG1.65
4Temirlan ASKAROVKRG1.65
5Ignat KOZEKAKRG1.60
6Denis BATURINKRG1.60
7Alisher SERIKBAEVAKM1.60
8Egor VOEVODINAKM1.60
9Kirill PETENEVKRG1.55
10Igor OVSEKOVALM1.55
11Ruslan SULEYMENOVAdmin1.55
12Artem UVAROVKRG1.50
13Semen BOCHANOVKRG1.50
14Sergey EVSTRATOVKRG1.50
15Alexandr LIUBYHSKO1.45
16Ilya ROTEGOVSKO1.45
17Dmitriy PROKOPENKOKRG1.45

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: High Jump
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Daryn TOKAYKRG1.78
2Nikita YURYEVKRG1.65
3Bogdan POLICHUKKRG1.65
4Temirlan ASKAROVKRG1.65
5Ignat KOZEKAKRG1.60
6Denis BATURINKRG1.60
7Alisher SERIKBAEVAKM1.60
8Egor VOEVODINAKM1.60
9Kirill PETENEVKRG1.55
10Igor OVSEKOVALM1.55
11Ruslan SULEYMENOVAdmin1.55
12Artem UVAROVKRG1.50
13Semen BOCHANOVKRG1.50
14Sergey EVSTRATOVKRG1.50
15Alexandr LIUBYHSKO1.45
16Ilya ROTEGOVSKO1.45
17Dmitriy PROKOPENKOKRG1.45