National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: 100m
Time: 15:00

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Elena BERLINASKO13.50
2Milena IVKINAАКМ14.00
3Irina KONICHSHEVAALM12.99
4Mariya SHUVALOVAPVL12.89
5Ekaterina PUZYREVAKRG12.87
6Anna MISHENKONRST13.17

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: 100m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Elena BERLINASKO13.50
2Milena IVKINAАКМ14.00
3Irina KONICHSHEVAALM12.99
4Mariya SHUVALOVAPVL12.89
5Ekaterina PUZYREVAKRG12.87
6Anna MISHENKONRST13.17