National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: Shot Put
Time: 15:00

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Aruzhan BEKKALIEVAKST12.00
2Evgeniya SHULGINAKRG11.50
3Valeriya OMARGALIEVAALO10.90
4Tatyana IVANISHKOKRG10.76
5Valeriya LOGINOVAAdmin10.60
6Nafisa SHADKAMMNG10.50
7Makar VERTYANKINKRG10.50
8Arina MOZULYAKOAdmin10.40
9Yekaterina SEREBRЕNNIKOVAALM10.30
10Anastassiya YEVTEEVAKRG10.20
11Elif SMORODINATKO10.00
12Irina BANNIKOVAKRG09.80
13Viktoriya PETRUSHINAKRG09.20
14Valeriya MARKOVAKRG09.20
15Kristina SHUSTOVAALM09.00
16Aliya BIBOSSYNOBAALM09.00
17Lyudmila ZHUKOVAKRG08.80

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: Shot Put
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Aruzhan BEKKALIEVAKST12.00
2Evgeniya SHULGINAKRG11.50
3Valeriya OMARGALIEVAALO10.90
4Tatyana IVANISHKOKRG10.76
5Valeriya LOGINOVAAdmin10.60
6Nafisa SHADKAMMNG10.50
7Makar VERTYANKINKRG10.50
8Arina MOZULYAKOAdmin10.40
9Yekaterina SEREBRЕNNIKOVAALM10.30
10Anastassiya YEVTEEVAKRG10.20
11Elif SMORODINATKO10.00
12Irina BANNIKOVAKRG09.80
13Viktoriya PETRUSHINAKRG09.20
14Valeriya MARKOVAKRG09.20
15Kristina SHUSTOVAALM09.00
16Aliya BIBOSSYNOBAALM09.00
17Lyudmila ZHUKOVAKRG08.80