National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: Javelin Throw
Time: 09:30

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Nafisa SHADKAMMNG35.00
2Aygerim MANASBAYTKO34.00
3Gulnur ORYNBASARTKO34.00
4Valeriya OMARGALIEVAALO31.00
5Sanya DABYLTKO30.00
6Ulbosyn ESIRKEPTKO28.00
7Anastassiya YEVTEEVAKRG27.40
8Anastasiya POLEHINAAdmin26.50
9Lyazzat AKHUNOVAMNG26.00
10Violetta GOLUZINAKRG25.50
11Viktoriya KONICHSHEVAALM25.00

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: Javelin Throw
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Nafisa SHADKAMMNG35.00
2Aygerim MANASBAYTKO34.00
3Gulnur ORYNBASARTKO34.00
4Valeriya OMARGALIEVAALO31.00
5Sanya DABYLTKO30.00
6Ulbosyn ESIRKEPTKO28.00
7Anastassiya YEVTEEVAKRG27.40
8Anastasiya POLEHINAAdmin26.50
9Lyazzat AKHUNOVAMNG26.00
10Violetta GOLUZINAKRG25.50
11Viktoriya KONICHSHEVAALM25.00