National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: Long Jump
Time: 10:40

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Vadim KARNAYHOVAKM6.52
2Vladislav PAKKRG6.07
3Ersultan TERLEPAEVAdmin6.00
4Alisher SERIKBAEVAKM5.99
5Mikhail VOVCHENKOKRG5.89
6Nurzhan SEYDRAKHMANKRG5.78
7Artur LUKINKRG5.70
8Artemiy YAROSHENKOKRG5.58
9Semen BOCHANOVKRG5.46
10Artem OGNEVSKIYKRG5.44
11Leonid ISKAKOVKRG5.40
12Daryn TOKAYKRG5.40
13Artem MAKAROVKRG5.40
14Georgiy KOZMAKRG5.39
15Yan LIUBYHSKO5.30
16Egor BADYLOVKRG5.30
17Ilya KAIMYKOVKRG5.20
18Eldar SEITKAZINSKO5.20
19Konstantin EGOROVKRG5.20
20Nikita SHABALINALM5.20
21Nikita YURYEVKRG5.00
22Danil ZHUMAGAZIEVPVL5.00
23Ermuhhamed ESENTKO5.00
24Gleb KLEPININALM4.90
25Ilya MEL"NIKKRG4.80
26Asan AZAMATULYAdmin4.71
27Mansur KARAULKRG4.60
28Ilya ROTEGOVSKO4.60

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Men

Startlist: Long Jump
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Vadim KARNAYHOVAKM6.52
2Vladislav PAKKRG6.07
3Ersultan TERLEPAEVAdmin6.00
4Alisher SERIKBAEVAKM5.99
5Mikhail VOVCHENKOKRG5.89
6Nurzhan SEYDRAKHMANKRG5.78
7Artur LUKINKRG5.70
8Artemiy YAROSHENKOKRG5.58
9Semen BOCHANOVKRG5.46
10Artem OGNEVSKIYKRG5.44
11Leonid ISKAKOVKRG5.40
12Daryn TOKAYKRG5.40
13Artem MAKAROVKRG5.40
14Georgiy KOZMAKRG5.39
15Yan LIUBYHSKO5.30
16Egor BADYLOVKRG5.30
17Ilya KAIMYKOVKRG5.20
18Eldar SEITKAZINSKO5.20
19Konstantin EGOROVKRG5.20
20Nikita SHABALINALM5.20
21Nikita YURYEVKRG5.00
22Danil ZHUMAGAZIEVPVL5.00
23Ermuhhamed ESENTKO5.00
24Gleb KLEPININALM4.90
25Ilya MEL"NIKKRG4.80
26Asan AZAMATULYAdmin4.71
27Mansur KARAULKRG4.60
28Ilya ROTEGOVSKO4.60