National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: 100mH
Time: 09:05

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Kseniya APARINOVAAdmin17.10
3Alina KROTOVAKRG16.10
4Kamila NURGALIEVAKRG14.99
5Darya PAVLENKOAdmin16.45
6Evelina RYABKOVAAdmin16.80

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Milana MIKHAYLOVAAdmin17.20
3Anastassiya IVANJKINAKRG16.18
4Antonina CHERNYSHOVASKO15.60
5Anastasiya KARAKHOZHINAAdmin16.80
6Evilina MIKHELAKM17.00

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: 100mH
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Kseniya APARINOVAAdmin17.10
3Alina KROTOVAKRG16.10
4Kamila NURGALIEVAKRG14.99
5Darya PAVLENKOAdmin16.45
6Evelina RYABKOVAAdmin16.80

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Milana MIKHAYLOVAAdmin17.20
3Anastassiya IVANJKINAKRG16.18
4Antonina CHERNYSHOVASKO15.60
5Anastasiya KARAKHOZHINAAdmin16.80
6Evilina MIKHELAKM17.00