National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: 1500mSC
Time: 17:10

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Kamil SALIHOVKRG6:20.00
2Oleg FILATOVKRG5:40.00
3Syrim KYPSHAKBAYKZL5:20.00
4Parasat KAIYRBEKNRST5:15.00
5Didar KOJAHMETOVTKO5:13.79
6Farhat KALDANBAYSHMK5:09.00
7Ramazan SHAIEVZHBL4:55.00
8Aleksandr AKIMOVKRG4:52.00
9Azizbek SAYDIGANIEVSHMK4:50.00

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: 1500mSC
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Kamil SALIHOVKRG6:20.00
2Oleg FILATOVKRG5:40.00
3Syrim KYPSHAKBAYKZL5:20.00
4Parasat KAIYRBEKNRST5:15.00
5Didar KOJAHMETOVTKO5:13.79
6Farhat KALDANBAYSHMK5:09.00
7Ramazan SHAIEVZHBL4:55.00
8Aleksandr AKIMOVKRG4:52.00
9Azizbek SAYDIGANIEVSHMK4:50.00