VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 3000m
Time: 19:09

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Arina GLADYSHEVAKAZ9:17.47
2Caroline CHEPKOECHKAZ9:04.32
3Daisy JEPKEMEIKAZ8:50.00
4Norah jeruto TANUIKAZ8:49.89

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 3000m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Arina GLADYSHEVAKAZ9:17.47
2Caroline CHEPKOECHKAZ9:04.32
3Daisy JEPKEMEIKAZ8:50.00
4Norah jeruto TANUIKAZ8:49.89