VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 60mH
Time: 18:10

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Regina BENKEKAZ9.63
3Anna DUBINAKAZ8.80
4Yuliia BASHMANOVAKAZ8.70
5Anel SHULAKOVAKAZ8.70
6Violetta GESLERKAZ9.12
7Polina ARTEMYEVAKAZ9.23
8Kristina ERMOLAKAZ9.25

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 60mH
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Regina BENKEKAZ9.63
3Anna DUBINAKAZ8.80
4Yuliia BASHMANOVAKAZ8.70
5Anel SHULAKOVAKAZ8.70
6Violetta GESLERKAZ9.12
7Polina ARTEMYEVAKAZ9.23
8Kristina ERMOLAKAZ9.25