VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: Pole Vault
Time: 18:05

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Ivan TOVCHENIKKAZ5.40
2Sergey GRIGORIEVKAZ5.40
3Vladislav GARBUZNNYAKKAZ5.00

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: Pole Vault
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Ivan TOVCHENIKKAZ5.40
2Sergey GRIGORIEVKAZ5.40
3Vladislav GARBUZNNYAKKAZ5.00