VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 4х200m MixedR
Time: 19:30

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRY
1
Vyacheslav ZEMS
KAZ
2
Vladislav NUREK
г. У-Ка

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 4х200m MixedR
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRY
1
Vyacheslav ZEMS
KAZ
2
Vladislav NUREK
г. У-Ка